آخرین ستاره

خلوت گاهی برای دریافت آثار ناصر عبداللهی

چهارشنبه 10 دی‌ماه سال 1393 ساعت 18:13

1010

اغاز امامت اخرین منجی عالم بشریت 


سال نومیلادی 


تولد  ناصر عبداللهی


تولد خودم در 10 دی ماه مبارک باشد