آخرین ستاره

خلوت گاهی برای دریافت آثار ناصر عبداللهی

چهارشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 17:05

فریاد رس

فریاد رسمژده ای دل که مسیحا نفسی می اید


که ز انفاس خوشش بوی کسی می اید


از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش


زدم ام فالی و فریادرسی می اید


هیچ کس نیست که در کوی تو اش کاری نیست 


هرکس آنجا به طریق هوسی می اید


کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست


اینقدر هست که بانگ جرسی می اید


جرعه ای ده که به میخانه ارباب کرم


هر حریفی ز پی ملتمسی می اید


دوست را گر سر پرسیدن بیمار من است 


گو بر ان خوش که هنوز نفسی می اید


خبر بلبل این باغ بپرسید که من


ناله ای می شنوم کز قفسی می اید


یار دارد سر صید دل حافظ یاران


شاهبازی به شکار مگسی می اید


مژده ای  دل که مسیحا نفسی می اید 


که ز انفاس خوشش بوی کسی می اید


از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش 


زدم ام فالی و فریاد رسی می اید


سه‌شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 21:53

طعنه ناشنیده

دانلود اجرای قطعه طعنه ناشنیده در تلویزیون پخش از شبکه نسیم 

شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 22:50

ابوالفضل بریده دست

دانلود   ابوالفضل بریده دست 

خداوندا تو دستی ده  که ریزم خون خصم دین  

 خداندا تو یاری ده نباشم آن نباشم این

 

    خداوندا توانی ده گشایم بسته در هارا    

  نشستم کافی کافی زدایم زنگ دل هارا

 

خدایا  ذوالفقاری ده سراسر تیز و دشمن کش 

 به جان یار نورانی  بکویبم ناخوشاید را خوش

 

   ابوالفضل بریده دست مصلح بود به دست نور 

   به ما دستی عطارفرما که دشمن را کنیم بر گور

 

مدد باشی مرا الله به نور احمد و حیدر  

به نور مادرم زهرا به آن دو سبط  پیغمبر

 

به امید پیروزی حق بر باطل..