آخرین ستاره

خلوت گاهی برای دریافت آثار ناصر عبداللهی

جمعه 5 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:45

جشن رمضان


برنامه جشن رمضان پخش از شبکه 5 شبکه تهران


قسمت اول اجرای قطعه کودکان خیابانی دانلودقسمت دوم اجرای قطعه هوای حوا دانلودقسمت سوم گفتگو


دانلود

جمعه 5 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:43

حوض فیروزه


حوض فیروزه و حضور ناصر عبداللهی  در این برنامه


دانلود قسمت اول


دانلود قسمت دوم


دانلود قسمت سوم


  این برنامه چند سال قبل در ماه رمضان از شبکه 1 پخش می شد