آخرین ستاره

خلوت گاهی برای دریافت آثار ناصر عبداللهی

شنبه 10 دی‌ماه سال 1390 ساعت 21:42

1010

امروز 10 دی هزارو سیصد و نود


این  روز و


به حضرت عیسی بن مریم


و
 ناصر عبداللهی          (  تولد ناصر عبداللهی  امروز )


   و


خودم تبریک می گویم