آخرین ستاره

خلوت گاهی برای دریافت آثار ناصر عبداللهی

شنبه 29 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 20:08

روی خط مهر

دانلود   برنامه روی خط مهر پخش از شبکه اول


کنسرت گرگان


دانلود قطعه بهار بهار


دانلود نامهربانی


غیر از این دو قطعه ناصر چند اهنگ هم به اتاق گروه ناصریا اجرا کرد که متاسفانه من فقط همین دو تا رو داشتم برای دانلود بزارم پنج‌شنبه 6 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 23:11

به امیدی که دل را بر ضریح غربتش بندم


دانلود  ( به امیدی که دل را بر ضریح غربتش بندم )دانلود 2


چهل شب سوختم آیینه باریدم دعا کردم

 

دلی با اشک شستم نذر دیدار خدا کردم

 

چهل شب زیر باران خیس شد پیراهن روحم

 

شدم شفاف و خود را پاک از این رنگ و ریا کردم

 

چهل شب در چهل منزل به دنبال خودم رفتم

 

خودم را ، آن من گمگشته خود را صدا کردم

 

به دنبال صدایی مهربان از خویشتن رفتم

 

جهتها ناگهان گم گشت و رو بر نا کجا کردم

 

دلم از کوچه های توبه رفت و با خدا پیوست

 

من او بار ها را هر چند در دوزخ رها کردم

 

درونم جنگلی در می پسچید همچون نی

 

شراری بر نوا بخشیدم و آتش به پا کردم

 

به امیدی که دل را بر ضریح غربتش بندم

 

غزل های غریبی نذر پابوس رضا کردم